Uppdragsgivare

jag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för förtroendet!

Statens Kulturråd
Under hösten 2015 tar jag fram en omvärldsanalys/verksamhetsjämförelse som ska hjälpa Kulturrådet att utveckla sina processer kring bidragsgivning. I slutet av året gjorde jag också en översyn av personmuseer i sex europeiska länder.

Svenska Institutet
Tillsammans med en kollega från Living Cities åkte jag i oktober 2015 till Ukraina för att genomföra en workshop inom ramarna för projektet Smart Living Challenge, som drivs av Svenska Institutet i samarbete med Munktell Science Park.

Living Cities
Jag deltar i projektet Women on Wheels, som 2013 fick förstudiepengar från Vinnova i syfte att utmana den i många delar av världen rådande normen att ”kvinnor inte cyklar”. Oktober 2015 kom beskedet att vi får genomförandestöd från Vinnova för att arbeta vidare med projektet! Jag bidrar bland annat med min kunskap om cyklar och cyklars konstruktion.

Tidskriften Trä
Jag är återkommande skribent i den svenska träbranschens tidskrift Trä!. I nummer 3 2015 intervjuade jag trävisionären Michael Green och AWAWA, en Hongkong-baserad, innovativ designbyrå. Läs hela tidningen här. I nummer 2 2015 skrev jag om bourbontillverkaren Wild Turkey och dess nya besökscentrum. Läs texten här.

Magasinet Ping
Jag skriver om The Mosul Project, som bygger digitala kopior av förstörda kulturföremål med hjälp av fotogrammetri.

Livrustkammaren med Skoklosters Slott och stiftelsen Hallwylska museet
Jag är mycket glad och stolt att över Sveriges coolaste och trevligaste museimyndighet valde mig som projektledare och innehållsmässigt ansvarig för en workshop under museernas vårmöte, som i år genomfördes i Sigtuna. Läs en dokumentation av dagen i pdf-format: Ladda samlingarna med samtid 150417

Kulturbryggan
Kulturbryggan är en statlig fond som stödjer nyskapande kultur. Jag ingår i den pool av bedömare som läser alla ansökningar och ger rekommendationer för stöd. Mina kompetensområden är bland annat kulturarv, miljö, kommunikation och litteratur/tidskrifter.

Arkitekten
Jag skriver regelbundet i tidningen, som är förbundstidskrift för Sveriges Arkitekter. Under hösten 2014 arbetade jag två dagar i veckan på redaktionen som reporter/redaktör.

RUM
Tidskriften RUM har blivit ett av landets snyggaste magasin som erbjuder läsning om design och arkitektur i en blandning av lättsamt och high-brow. Och jag får vara med!

I de senaste numren har jag bland annat bidragit med artiklar om bron i staden Mostar, läs artikeln här, samt om hur Norge bygger sitt nationella varumärke med arkitekturen som verktyg, läs den texten här.

Afrikagrupperna
I december 2014 utförde jag en genomgång och översyn av organisationens kommunikationsarbete. Den inbegrep bland annat intervjuer med ett antal nyckelpersoner. Slutleveransen bestod av en detaljerad åtgärdsplan för hur organisationen kan bygga upp ett både effektivare och roligare kommunikationsarbete.

Västmanlands län
Jag redigerade en light-version av ”En livskraftig region”, Västmanlands läns kulturplan 2015-2018.

Värmlands Museum
I samarbete med personal från museet producerade jag en omfattande dokumentation av succéutställningen ”1001 Inventions”. Den distribuerades till mottagarna under september 2014.

I början av 2014 fick jag möjlighet att bearbeta texten till den slutrapport museet ska presentera i samband med ”1001 Inventions”. Och i slutet av 2013 fick jag i uppdrag att redigera och bearbeta texten till museets verksamhetsplanering för 2014.

Cirkus Cirkör
Jag hjälpte till med intervjuer i samband med research i samband med föreställningen ”Underart” med premiär i oktober 2014.

Riksförbundet Sveriges Museer
Jag modererade ett av spåren – ”Konsten att berätta och engagera” – under Vårmötet 2014, en tredagars konferens som samlar hela den svenska museisektorn.

Mälardalsrådet
I slutet av mars var jag moderator under konferensen ”Kreativa mötesplatser – Hållbar utveckling och framtidens samverkan i Stockholm-Mälarregionen.

Livrustkammaren med Skoklosters Slott och stiftelsen Hallwylska museet
Från januari 2013 till februari 2014 genomförde jag en utbildning med femton medarbetare från museerna: ”Vem sitter på min axel”. Vi fördjupade oss i ämnet utställningstext, och hur man skriver fackprosa som lever.

Riksutställningar
En statlig myndighet under  Kulturdepartementet, med uppdrag att utveckla och främja samarbete inom
den svenska utställningssektorn.

Under 2014 dokumenterade jag på myndighetens uppdrag den visionsprocess för 2025 som RU genomför i samarbete med Riksförbundet Sveriges Museer.

Under 2013 redigerade och producerade jag de månatliga nyhetsbreven Spana och Spana Teknik.

Statens Centrum för Arkitektur & Design
I december satte jag samman en dokumentation från konferensen ”Det hållbara norden”, som arrangerades i samband med det svenska ordförandeskapet för Nordiska mnisterrådet.

Under augusti 2013 genomförde jag en utbildning, ”Kom loss med orden”, för ett antal medarbetare på centret tillsammans med personal från Livrustkammaren med Skoklosters Slott och stiftelsen Hallwylska museet. Mitt uppdrag var att coacha och inspirera ett antal medarbetare att skapa trygghet och skrivlust inför arbetet med att producera text för organisationernas webbplatser.

Svenska Institutet
Våren 2013 hjälpte jag Svenska Institutet med att redigera och kvalitetssäkra texterna till en fotoutställning om pappor och den svenska föräldraförsäkringen. Utställningen hade vernissage på Barnboksmässan i Bologna och turnerade under 2013 och 2014.


Mårten Janson
Reimersholmsgatan 36
117 40 Stockholm

marten@martenjanson.se
+46-708-14 82 35
@martsson

2 thoughts on “Uppdragsgivare

  1. Hach, ich bin so durcheinander, dass ich mein Werk zuerst bei der Challenge 98 eingetragen habe :) Die Wärme ist zuviel für das kleine Mäusehirn. Nun ist die Karte an der richtigen Stelle :)LG SnuMu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>